İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) amaçları sadece bu işten para kazanmak olmadığını bilmek gerekir. Aslında İSG yedi temel boyutu olduğunu unutmamak lazım. Bunların dışında da kapsamları vardır.
ILO sosyal ve ekonomik güvenliği artırma stratejisi diğer bir deyişle İSG nin yedi temel boyutu şunlardır.

 

 

 

 

 1. İş piyasa Güvencesi
 2. İstihdam Güvencesi
 3. İş Güvencesi
 4. Beceri Geliştirme Güvencesi
 5. Çalışma Güvencesi
 6. Temsil Güvencesi
 7. Gelir Güvencesi

 

 

İSG geniş anlamdaki kapsamına bakıldığında ise; başta işle ilgili hastalık ve sakatlıklardan korunmasıdır. Her türlü ayrımcılığa karşı korunması ve şiddet, taciz, stres, uygun olmayan çalışma saatlerine karşı korumadır. Tazminat, emeklilik güvencesi, analık koruması, işe devamsızlık koruması ile uzun süreli bakım, tatil, mantıklı iş planlaması, çalışma saatlerinin, gece işinin, çalışma yaşının sınırlandırılması, sağlık hizmetlerine ulaşma, eğitim, çocuk bakımı gibi sosyal destek hakkı önemlidir. İşle ilgili tehlikeleri bilme, güvensiz işi reddetme hakkı yanında İSG kurulları ve diğer temsil mekanizmaları yoluyla yönetimi katılma hakkı içindedir. İşyerindeki yanlış yapılan işleri bildiren kişiler için korunma hakkı kapsam içindedir.
Özümsenmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgiye kültür denir ki iş güvenliği bilgiye dayanır, iş yerlerinde çalışanlarca içselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgilerde güvenlik kültürünün temelini oluşturur. İş güvenliği kültürü de iş güvenliğinin öncelikli olduğu, sağlıklı ve güvenli bir alışkanlık haline geldiği yaşam biçimi olması gerekir. İGS bir kültür olmadığı müddetçe başarılı olmak çok zordur.

Başarılı olmak isteyenler güvenlik kültürünün kriterlerini yerine getirmeleri gerekir;

 1. Güvenlik politikalarının mevcudiyeti
 2. Yönetimin güvenlik için için görünür kararlılığı
 3. Yönetim kademelerinin demokratik uygulamaları ve bu bağlamdaki yetkinlikleri
 4. Güvenlik yönelimli olumlu değerler
 5. Tutumlar, uygulamaları sahiplenme ve bağlılık
 6. Zorunluluk ve sorumlulukların açık tanımı,
 7. Güvenlik ve üretim arasındaki denge
 8. Eğitim; yetkinlik kazanmış çalışanlar,
 9. Yüksek motivasyon ve iş tatmini
 10. Yönetim ve çalışanlar arasındaki karşılıklı güven ve adil yaklaşım,
 11. Kalite ölçütlerinin, kural ve düzenlemelerin güncellenmesi
 12. Düzenli ekipman bakımı
 13. Olayların (atlatılan kaza) ve küçük bile olsa kazaların rapor edilmesi ve etkin yorumu,
 14. Faklı kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sağlıklı bilgi akışı
 15. Yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme
Faydalı bulduysan paylaş;