Birçok kişi Mazeret İzni kavramını yanlış yorumlayarak yanlış kullandırılan bir izindir. Kullanılan iznin bir sebebi olması onun mazeret izni olduğu anlamına gelmez.

Mazeret İzni 4857 İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere denir. İster ücretli olsun isterse ücretsiz, yıl içinde alınmış olunan mazeret izinleri ya da raporlu olunan süreler işveren tarafından yıllık izin hakkından mahsup edilemez. Mazeret izni işçinin hakkı olduğu için işverenin onayına gerek yoktur. Mazeret izinleri özelliği gereği ücretli izinler olmasıdır.

İşçilerin yasada veya iş sözleşmesinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinlerse idari izin olarak değerlendirilebilir. İdari izinler yalnızca resmi anlamda kamu sektöründe geçerli olan izinler olsa da, işverenin veya işyerinin işçiye yasa, sözleşme veya iş yeri geleneği dışında gönüllü olarak verdiği ücretli izinler de idari izin tanımına dahil olabilir. Kamudaki idari izinlerle karşılaştırılmamalıdır. Ama idari izin işverenin verdiği izinlerdir. İşveren işçiye bu izni isterse vermeyebilir. Çalışanın ücretinden kesilerek verilen izinler mazeret izni sayılmazlar. Bu izinlere ücretsiz izin denilmektedir..

 

 

 

İş Kanunu’nda Mazeret İzinleri 4857 İş Kanununda mazeret izinleri ayrı başlık altında Ek Madde 2’de belirtilmiştir. Bu izinler evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni iznidir.

 

Çalışana;

* Çalışanın evlenmesi durumunda 3 gün,

* Çalışanın evlat edinmesi durumunda 3 gün

* Çalışanın anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün,

* Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün,

* En az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

İşçi ve işveren kendi arasında anlaşarak bu izinlerin süresini iş sözleşmesi ile arttırabilirler, bu izinlere ek olarak yeni mazeret izinleri ekleyebilir. Örneğin, birçok şirket kanunda taşınma izni olmamasına rağmen, iş sözleşmelerine taşınma izni eklenebilmektedir.

 

 

Kaynak:

  • 4857 İş kanunu

  • iskanunu.com
Faydalı bulduysan paylaş;