Bir işletmede amaç kazanmak olduğundan dolayı devamlı bir şekilde ürünü doğru pazarlamak gerekir. Doğru pazarlama yapabilmek için çalışacağınız ekip veya takımın başarılı olması içinde bazı argümanların olması gerekir. Bunları 4 ana başlıkta inceleyebiliriz.

  1. Dürüstlük

Çalışanlar kendi aralarında, “Faaliyet alanı yanlış”, “kontrol ettin mi?” ve “neden bana bundan bahsetmedin” hepsi problemli projelerle ilgilidir. Müşteriler, teslimat takımını suçlarlar, bu takım ise müşterilerini suçlarlar ve herkes “haklı”.  Çözümlenmemiş problemler için yapılan toplantılar duygusal hale gelebilir; suçlayıcı hale gelir ve katılımcılar öfkelenebilir ve insanlar kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkça dargınlık meydana gelir. Yeni bir problemin oluştuğunu görebilirsiniz.

Konuların ne olduğunu bildiğinizde onları çözmek için adımları izleyebilirsiniz. İyileşme süreci sırasında daha dürüst olunmasını sağlar. Eğer sorun onlar ve “bu proje” değilse o zaman dürüstlük tartışmasını benimsemek daha kolaydır. Eğer problem süreci sırasında takımı uzaklaştırır veya yakınlaştırırsanız dürüst olmazlar ve başarısızlığın gerçek nedenini bulmak kolay olmayacaktır.

  1. Katılım

Genel olarak girdiye dayalı olduğu için başlaması en basit yoldur. Girdi eksikliği çıktı eksikliğine eşittir. Suçlamak kolaydır ve katılım takımların düzgün bir şekilde açıklama yapmadığına karar vermekte hızlı bir belirleyici olduğudur. Bunun sebebi takımların açıklama yaptığı yollardandır. Bütün bilgi orada olabilir ama takımlar rollerinde netliğe ihtiyaç duyarlar. Onlardan beklenilen performans proje bilgisiyle birebir bağlantılıdır. Başarısızlık, sonuçlara ulaşılamadığında beklenilmelidir. Beklenti ve katılım önemli bir unsurdur.

  1. Gerekli Beceriler

Takımın gerçek becerilerini, üstlendikleri becerilerle eşleştirmektir. İyileşme sürecinde takım üyelerinin “teslim etmek için inandıkları” şeyi teslim etmeleri gerekir. “Üzerinde çalışmayı sevdiği şeyler için değil.”  proje görevlerine karşı bireysel becerileri eşleştirdiğinizde çabuk bir şekilde boşlukları bulabilirsiniz. Boşlukları doldurmak için takımlara tekrar odaklanmak, görevlerini tekrar düzenlemek ve takım üyelerini de değiştirmek daha etkili sonuçlar verecektir.

  1. İletişim

Süreçleri takip ederek her adımda iletişimin büyük bir problem olduğunu farkına varabilirsiniz. Çalışanlardan onlara katılım yapanlara kadar her seviyede iletişim problemi vardır. İlk iki adımda sorunların keşfine sebep olan iletişim seviyesini belirleyebilirsiniz ve sonuçta gerçek bir değişim oluşturabilirsiniz. Bu problemli bir proje takımı için iyi olabilir.

Faydalı bulduysan paylaş;