Sendikalaşmada yaşanan sıkıntılara çözüm bulunabilecek mi bilinmez fakat toplumda yeni yeni sendika ile tanışan kesimler olduğu aşikâr.

2014 yılında bakıldığında geçmiş yıllara göre çok kötü bir gerileme yaşandığı, fakat 2015 ve gelecekte yaşanacak olan sendikalaşmada hızlı bir ilerleme beklenmektedir. 2003 yılındaki yüzde 57, 5 olan sendikalaşma oranı 2014 de yüzde 9,68lere kadar gerilemesindeki en büyük etken sendikaların siyasallaşması olarak görülmüştür. İşçi veya işveren sendikalardan beklentileri bitmiş her şeyi hükümetten bekler olundu. Beklentinin bitişi yavaş yavaş görüldüğü bu günlerde sendikaların önemi hızla arttığı görülmektedir.

Çalışma bakanlığı verilerine göre hala 9,68 oranında olana karşılık gelen 1 milyon 189 bin 481 sendikalı faka 12 milyon işçi olan bu ülkede sahanın hala çok boş olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında sendikalaşma oranında sondan birinciliği elinde bulundurduğu görülmektedir. OECD ye göre ülkede sendikalı olup toplu sözleşmeden yararlanan işçilerin oranı aldığı için ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 4,5 olarak kabul edilmektedir. OECD’ye göre sendikalaşma oranı en yüksek olan ülke Finlandiya. Finlandiya’daki işçilerin yüzde 69’u hem sendikalı hem de toplu sözleşme güvencesine sahip. İsveç’te oran yüzde 67,7, İtalya’da yüzde 35.6, Yunanistan’da yüzde 25.4. Türkiye’ye en yakın ülke ise Güney Kore. Bu ülkede sendikalaşma oranı yüzde 9,9. Onu yüzde 10,8’lik oran ile ABD takip ediyor.

Ülkemizde Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre sendikalaşma oranının en yüksek olduğu iş kolu banka, finans ve sigorta. Bu işkolu 293 bin 801 işçi bulunurken bunların 84 bin 189’u sendikalı. Sendikalaşma oranı da yüzde 28,66. Onu 136 bin 252 işçinin 35 bin 498’i sendikalı olan ve yüzde 26.05 tarım ve ormancılık işkolu izliyor. Türkiye de en çok kayıt dışı çalışanın yanında en az sendikalaşma azlığı olan işkolu ise yüzde 2,54 oranı ile inşaat olduğu görülmektedir.

2015 yılı için yeni sendikaların kurulması ile bu oranın yeniden hareketlendiği görülmektedir.

Kaynak:

1-http://www.csgb.gov.tr

2-http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27468300.asp

Faydalı bulduysan paylaş;